Voor verwijzers in een notentendop:

 1. Wat is Gli CooL en werkt het?
 2. Voor wie is Gli CooL en wat zijn verwijscriteria?
 3. Hoe loopt het verwijsproces van Gli CooL?
 4. Vergoeding uit Basisverzekering van Gli CooL?
 5. Waar & wanneer start CooL in Gouda?
 6. Intercollegiaal overleg over CooL
 7. Veelgestelde vragen over Cool

1. Wat is Gli CooL en werkt het?

Per 1 januari 2019 is CooL als bewezen interventie opgenomen in het Loket Gezond Leven van de RIVM. CooL (Coaching op Leefstijl) in Gouda wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder aanspraak op eigen risico. Als leefstijlcoach in Gouda maak ik mij hard om deze interventie in groepscoaching voor de Goudse burgers beschikbaar te maken. Het Leefstijlburo in Gouda is hiervoor individueel gecontracteerd met bijna alle zorgverzekeraars.

Overigens bied ik ook individuele leefstijlcoaching op maat aan.

Het leefstijlprogramma CooL in Gouda kent de volgende onderdelen:

Basisprogramma (8 maanden)
8 groepsbijeenkomsten over thema’s voeding, gedrag,
bewegen, ontspannen, slapen, stress en welzijn.
3 individuele coachgesprekken incl. tussentijdse evaluatie

Onderhoudsprogramma (16 maanden)
8 groepsbijeenkomsten over thema’s voeding, gedrag,
bewegen, ontspannen, slapen, stress en welzijn
4 individuele coachgesprekken incl. eindevaluatie

Het doel is het totale traject te doorlopen. Commitment is key.

2. Voor wie is het en wat zijn de verwijscriteria?

NIEUW: Het Leefstijlburo staat op ZorgDomein

De GLI CooL in Gouda is voor volwassenen met een matig tot extreem verhoogd Gewichts Gerelateerd GezondheidsRisico (GGR) Dit wordt conform de criteria uit de NHG-richtlijn obesitas en de Zorgstandaard Obesitas bepaald.
Vaststellen van het GGR bij volwassenen: Het GGR wordt bij volwassenen vastgesteld op basis van BMI en de aanwezigheid van risicofactoren voor (sterfte aan) HVZ of DM2 en comorbiditeit (DM2, HVZ, slaapapneu en/of artrose).

Samenvattend kunnen de volgende personen verwezen worden naar het leefstijlprogramma GLI CooL in Gouda:

 • Ouder dan 18 jaar
 • Personen met een BMI vanaf 30
 • Personen met een BMI vanaf 25 en een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en DM2, gebaseerd op de zorgstandaarden CVRM obesitas en Diabetes Mellitus type 2, apneu of artrose of buikomvang van meer dan  88 cm (bij vrouwen) of 102 cm (bij mannen)
 • Patiënt is gemotiveerd en bereid verantwoordelijkheid te nemen in leefstijl
 • Patiënt is Nederlandse taal machtig (gezien de inhoud van het programma)

Verwijzing via ZorgDomein/Aanvullende zorg

Reden : Vermeld hoogte BMI en gerelateerde klachten
Verwijs naar: GLI CooL-programma Het Leefstijlburo

3. Hoe loopt het verwijsproces?

Na het intakegesprek is deelname aan het leefstijlprogramma in Gouda definitief. Hierna ontvangt deelnemer de planning van het leefstijlprogramma CooL.

4.Vergoeding uit basisverzekering

GLI CooL leefstijlprogramma in Gouda is vanaf januari 2019 vergoed uit de basisverzekering zonder aanspraak op eigen risico.

Om vergoeding voor de deelnemer in regio Gouda te borgen heb ik mij als leefstijlcoach individueel gecontracteerd met de preferente zorgverzekeraar van Gouda, VGZ en andere labels. Mocht patiënt bij een zorgverzekeraar verzekerd zijn waarmee ik (nog) niet gecontracteerd ben, is dit geen belemmering zijn. Samen met patiënt bespreek ik een geschikte vergoedingsroute.

5. Waar & Wanneer start CooL in Gouda?


Inmiddels draait Het Leefstijlburo 11 CooLgroepen in Gouda. Begin 2022 start een nieuwe groep
Locatie : De Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda (gratis parkeren en goed bereikbaar met OV)

Groepsgrootte: in Gouda draait de groep met minimaal 10 en maximaal 14 personen.

6. Intercollegiaal overleg

Bel of app (06-14155906) gerust voor collegiaal overleg. Spreek voicemail in als ik in gesprek ben. Dan bel ik later terug. Of mail naar bertina@hetleefstijlburo.nl. Ik reageer binnen 24 uur.

7. Veelgestelde vragen

1. Waar kan mijn patiënt meer informatie vinden?

Voor meer informatie voor de deelnemer van GLI CooL in Gouda verwijs ik naar het expertisecentrum Leefstijlinterventies CooL.

2. Hoe blijft verwijzer op de hoogte van de status?

Gedurende het traject ontvangt verwijzer een tussentijdse patiëntupdate over de voortgang. Bij de intake, na 8 maanden (einde intensieve fase) en na 16 maanden (einde onderhoudsfase).

3. Zijn er nog meer disciplines betrokken bij uitvoering GLI CooL in Gouda?

De leefstijlcoach heeft de regie gedurende de 2 jaar van het programma. Wel is er een Goudse buurtsportcoach betrokken bij het programmaonderdeel bewegen. Mocht het nodig blijken zal ik deelnemers doorsturen naar specialistische zorg als fysiotherapie, psycholoog, diëtist in Gouda.

Hartelijke groet,

Bertina van Dolder Leefstijlcoach
bij Het Leefstijlburo

Bertina van Dolder
Gecertificeerd Leefstijlcoach