Voor verwijzers in een notentendop:

 1. Wat is GLI en werkt het?
 2. Voor wie is het en wat zijn verwijscriteria?
 3. Hoe loopt het verwijsproces?
 4. Vergoeding uit Basisverzekering?
 5. Waar & wanneer start CooL in Gouda?
 6. Collegiaal overleg
 7. Veelgestelde vragen

1. Wat is GLI en werkt het?

Per 1 januari 2019 is CooL als bewezen interventie opgenomen in het Loket Gezond Leven van de RIVM. CooL (Coaching op Leefstijl) wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder aanspraak op eigen risico. Als leefstijlcoach maak ik mij hard om deze interventie in groepscoaching voor de Goudse burgers beschikbaar te maken. Het Leefstijlburo is hiervoor individueel gecontracteerd met bijna alle zorgverzekeraars. Huisartsenorganisatie Mediis kiest ervoor om (nog) niet leefstijlcoaches te contracteren.

Overigens bied ik ook individuele leefstijlcoaching op maat aan.

Het leefstijlprogramma CooL kent de volgende onderdelen:

Basisprogramma (8 maanden)
8 groepsbijeenkomsten over thema’s voeding, gedrag,
bewegen, ontspannen, slapen, stress en welzijn.
3 individuele coachgesprekken incl. tussentijdse evaluatie

Onderhoudsprogramma (16 maanden)
8 groepsbijeenkomsten over thema’s voeding, gedrag,
bewegen, ontspannen, slapen, stress en welzijn
4 individuele coachgesprekken incl. eindevaluatie

Het doel is het totale traject te doorlopen. Commitment is key.

2. Voor wie is het en wat zijn de verwijscriteria?

De GLI CooL is voor volwassenen met een matig tot extreem verhoogd Gewichts Gerelateerd GezondheidsRisico (GGR) Dit wordt conform de criteria uit de NHG-richtlijn obesitas en de Zorgstandaard Obesitas bepaald.
Vaststellen van het GGR bij volwassenen: Het GGR wordt bij volwassenen vastgesteld op basis van BMI en de aanwezigheid van risicofactoren voor (sterfte aan) HVZ of DM2 en comorbiditeit (DM2, HVZ, slaapapneu en/of artrose).

Samenvattend kunnen de volgende personen verwezen worden naar de GLI:

 • Ouder dan 18 jaar
 • Personen met een BMI vanaf 30
 • Personen met een BMI vanaf 25 en een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en DM2, gebaseerd op de zorgstandaarden CVRM obesitas en Diabetes Mellitus type 2
 • Patiënt is gemotiveerd
 • Patiënt is Nederlandse taal machtig (gezien de inhoud van het programma)

Vermelding op doorverwijsbrief

Reden van doorverwijzing: Overgewicht, te hoge BMI, eventuele aan overgewicht gerelateerde klachten en de motivatie
Vermeld: verwijzing voor GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) en/of CooL-programma

3. Hoe loopt het verwijsproces?

Met de verwijsbrief in de hand meldt patiënt zich bij mij via de aanmeldbutton of via bertina@hetleefstijlburo.nl. Telefoontje of appje naar 06-14155906. Het mag allemaal.

Planning intake gesprekken groep 2 – start maart – is in februari. Na het intakegesprek is deelname definitief.

4.Vergoeding uit basisverzekering

GLI CooL is vanaf januari 2019 vergoed uit de basisverzekering zonder aanspraak op eigen risico.

Om vergoeding voor de deelnemer te borgen heb ik mij als leefstijlcoach individueel gecontracteerd met de preferente zorgverzekeraar van Gouda, VGZ en andere labels. Mocht patiënt bij een zorgverzekeraar verzekerd zijn waarmee ik (nog) niet gecontracteerd ben, is dit geen belemmering zijn. Samen met patiënt bespreek ik een geschikte vergoedingsroute.

Verzekeraars hebben voorkeur om te contracteren met zorggroepen voor de GLI CooL. Zorggroep Mediis is helaas nog niet zover om deze stap te zetten.

5. Waar & Wanneer start CooL?

Groep 1: start donderdag 20 februari , van 19.30 tot 21.00 uur. (VOL)
Groep 2: start woensdag 11 maart van 19.30 – 21.00 uur (NOG PLEK)
Locatie : Gouda, adres volgt (gratis parkeren en goed bereikbaar met OV)
Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 12 personen.

Het intakegesprek met de deelnemer vindt plaats in februari 2020. Na groen licht van beide kanten (patiënt en leefstijlcoach) is deelname definitief. Hierna ontvangt deelnemer de planning van het leefstijlprogramma.

6. Collegiaal overleg

Bel of app (06-14155906) gerust voor collegiaal overleg. Spreek voicemail in als ik in gesprek ben. Dan bel ik later terug. Of mail naar bertina@hetleefstijlburo.nl. Ik reageer binnen 24 uur.

7. Veelgestelde vragen

Waar kan mijn patiënt meer informatie vinden?

Voor meer informatie voor de deelnemer van GLI CooL verwijs ik naar het expertisecentrum Leefstijlinterventies CooL.

Hoe blijft verwijzer op de hoogte van de status?

Gedurende het traject ontvangt verwijzer een tussentijdse patiëntupdate over de voortgang. Bij de intake, na 8 maanden (einde intensieve fase) en na 16 maanden (einde onderhoudsfase).

Zijn er nog meer disciplines betrokken bij uitvoering GLI CooL?

De Leefstijlcoach is de enige uitvoerder van het programma. Verder is er een buurtsportcoach betrokken bij het programmaonderdeel bewegen. Mocht het nodig blijken zal ik deelnemers doorsturen naar specialistische zorg als fysiotherapie, psycholoog, diëtist of andere zorg.

Volg mij op Facebook, LinkedIN en Instagram!